Ciencias Religiosas

Seminarios y Diplomados en Ciencias Religiosas:

o   Pneumatologia

o   Idioma Hebreo

o   Idioma Griego

o   Cristología

o   Teología Propia

o   Hermenéutica Bíblica

o   Legislación Religiosa Ley 133

o   Filosofía General

o   Post Modernismo

o   Panorama Bíblico del Antiguo Testamento

o   Panorama Bíblico del Nuevo Testamento

o   Sociología